familles

Garçon: Lehilahy/Ankizilahy
Jeune fille: Vehivavy/Ankizivavy
Fils: Zanaka lahy
Fille: Zanaka vavy
Frère: Rahalahy
Sœur: Rahavavy
Homme: Lehilahy
Femme: Vehivavy
Père: Ray/Dada
Mère: Mama/Neny
Grand-père: Dadabe
Grand-mère: Bebe